Pozvánka na 7. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 20. júna 2016 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
pozvanka-zastupitelstvo-7