Odpustová slávnosť

V nedeľu 27. novembra 2016 sa v našej farnosti uskutoční odpustová slávnosť. Svätá omša začína o 10.30 h. a kazateľom bude ThDr. Štefan Vitko PhD. farár zo Svitu.

Plagát (PDF)

sv-ondrej