25. svetový deň chorých

V Cirkvi a zvlášť v Lurdoch slávime 25. svetový deň chorých. Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a všeobecne, trpiacich. Aj v našej farnosti sme udelili sv. pomazania chorých.