Materiál na rokovanie OZ

Obec Veľký Slavkov z zmysle platných právnych noriem predkladá materiál na rokovanie OZ
predkladaný materiál (PDF)