Ocenenie našej práce

Obec Veľký Slavkov bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Toto ocenenie nám bolo udelené Národným informačným strediskom Slovenskej republiky. Zároveň sme sa stali držiteľmi pečate rozvoja obci a miest za rok 2016.
Protokol – Veľký Slavkov