Deň narcisov vo Veľkom Slavkove

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Ulice našej obce 7. apríla 2017 zaplavili dobrovoľníci – žiaci základnej školy so žltými narcismi. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. V našej škole a v obci sa nám podarilo vyzbierať sumu 384,42 eur. Týmto gestom sme vyslali odkaz onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.