Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a.s. oznamuje občanom, že dňa 11. mája 2017 (štvrtok) bude v čase od 8.00 h do 11.30 h z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny v miestnej časti Horný Slavkov č.d. 699/138, 799, 807, 808 a 809. Zároveň VSD, a.s. oznamuje, že prerušenie distribúcie je plánované aj na 17. mája 2017 (streda) v čase od 8.10 h. do 18.30 h. v miestnej časti Horný Slavkov č.d. 804.