Výberové konanie

Obec Veľký Slavkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Veľký Slavkov. Viac informácií v prílohe oznamu.
prílohy: Výberové konanie