Deň matiek (aktualizované)

Starosta obce pozýva všetky mamky a ženy na kultúrno – spoločenské posedenie pri príležitosti dňa matiek, ktoré sa uskutoční v stredu 10. mája 2017 o 16.00 hod. v sobášnej sieni OcÚ.

Fotogaléria: