Pozvánka na 11. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 26. júna 2017 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
prílohy: Pozvánka