Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Veľký Slavkov v zmysle platných právnych predpisov predkladá návrh ZaD č. 6 ÚPNO
prílohy
Oznámenie o strategickom dokumente
Textová časť
Úschovňa veľkosť ZIP 205 MB!