Oznámenie o rozhodnutí EIA RO Pod lesom

Oznamujeme rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti v RO Pod lesom
prílohy: rozhodnutie