Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Veľký Slavkov oznamuje doručenie oznámenia o strategickom dokumente – Návrh zmien a doplnkov k ÚPNO – Veľký Slavkov lokalita A.
prílohy: Zmena ÚPMO

Obec Veľký Slavkov oznamuje doručenie oznámenia o strategickom dokumente – Návrh zmien a doplnkov k ÚPNO – Veľký Slavkov č.7
Oznámenie