Separovaný zber odpadov

Prinášame Vám prehľad komodít na separovaný zber v našej obci. V nej sa dozviete, čo do separovaného odpadu patrí a čo nie.
prílohy:
leták