Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Vedenie ZŠ s MŠ vo Veľkom Slavkove oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 9. – 10.apríla 2018 (pondelok, utorok) v čase od 13.00 h. do 16.30 h. v priestoroch základnej školy.