Deň matiek

Starosta obce pozýva všetky mamky a ženy na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v stredu 9. mája 2018 od 16.00 hod. v sobášnej sieni OcÚ.
príloha: Ďeň matiek