Voľby do orgánov samosprávy obcí

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. zo dňa 10. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí určuje deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v čase od 7.00 h do 22.00 h. Volebnou miestnosťou je určená obecná knižnica v budove OcÚ Kpt. Morávku 117. V obci Veľký Slavkov bude jeden volebný obvod, bude sa voliť 9 poslancov OZ a počet obyvateľov obce je ku dňu vyhlásenia volieb 1428.

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený nájdete v prílohe.
Postupne Vám budeme zverejňovať ďalšie dôležité informácie.

informacie-pre-volica
rozhodnutie-predsedu-nr-sr-vyhlasenie-volieb-do-organov-samospravy-obci
Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Zoznam kandidátov pre voľby do OZ
Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce