Oznam k podaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2018 vznikla daňová povinnosť,
povinní podať do 31. januára 2019 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Oznam k podaniu daňového priznania