Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 4. 2. 2019 o 16.00 h v zasadačke OcÚ.
Pozvánka