Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Obec Veľký Slavkov oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018

Oznámenie o vytriedení komunálnych odpadov