Voľby do Európskeho parlamentu

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28/2019 Z.z. zo dňa 4. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu určuje deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v čase od 7.00 h do 22.00 h. Volebnou miestnosťou je určená obecná knižnica v budove OcÚ Kpt. Morávku 117. V obci Veľký Slavkov bude jeden volebný obvod. Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.
Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený nájdete v prílohe.
Postupne Vám budeme zverejňovať ďalšie dôležité informácie.

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a ostatnú poštu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

  • Písomná adresa:
    Obec Veľký Slavkov
    ul. kpt. Morávku 117
    059 91 Veľký Slavkov
  • Elektronická adresa: obec@velkyslavkov.sk

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený