Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 8.4.2019 o 15.30 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvánka