Archív rubriky: Návštevník

Letecké fotografie našej obce 2012

Pozrite si letecké fotografie našej obce 2012

Zima vo Veľkom Slavkove

Jeseň vo Veľkom Slavkove

Nedávno vyšla príloha Podtatranských novín venovaná našej obci pod názvom – Jeseň vo Veľkom Slavkove
Ak ste si náhodou toto číslo novín nestihli zakúpiť ponúkame vám túto prílohu k nahliadnutiu na našich stránkach.

Vyšlo ako príloha Podtatranských novín
Jeseň vo Veľkom Slavkove

Fotogaléria súčasnej obce

Fotogaléria súčasnej obce
Pozývame vás na prehliadku fotogalérie súčasnosti našej obce…

História obce

Obec Veľký Slavkov leží v severozápadnej časti Spiša, na južnom svahu Vysokých Tatier. Okolie Veľkého Slavkova bolo osídlené nepretržite od eneolitu. Nálezisko šwiderienu s rádiolaritovými úštepmi, mikrolitickým kremeňom na ostrovnom pahorku Burich – Pingos prezrádzajú, že kedysi ležala obec severnejšie, bližšie k Tatrám.

Najstaršia zmienka o obci pochádza z roku 1251, kedy jej obyvatelia patrili Turčianskemu konventu a ako Nemci sa usadili na mieste terajšej obce. Slavkov sa takto zaradil medzi spišské mestá, ktoré užívali výsady Spoločenstva spišských Sasov z roku 1271. Po zálohovaní 13 miest Spoločenstva poľským kráľom, patril Slavkov do Provincie XI. spišských miest.
Okolo roku 1465 sa dostal do vlastníctva Zápoľských a bol jedným z jedenástich miest patriacich Spišskému hradu. V súvislosti s dejinami a postavením obce je známe, že chotár Veľkého Slavkova siahal hlboko do Vysokých Tatier a jeden z ich najvýznamnejších štítov má názov podľa neho – Slavkovský štít (2452 m). Písomná zmienka o trojdňovom výstupe na tento štít v júni 1664 sa zachovala vďaka Jurajovi Bucholtzovi v opise z roku 1718. K významným rodákom patrí i Dr. Michael Guhr – zakladateľ liečební v Tatranskej Polianke i hoteliér Pavel Weszter.