Archív rubriky: Obyvateľ

Vzácne 70. výročie Platinovej svadby

Dňa 27.12.2018 oslávili manželia Ján a Mári Vilimovci krásne a vzácne výročie ich spoločného života, ktorý trvá neuveriteľných 70 rokov. Pri tejto príležitosti oslávencov navštívili starosta obce, pracovníci OcÚ spolu s niektorými poslancami OZ, aby im v mene všetkých občanov zablahoželali a poďakovali za všetku prácu, ktorú spoločne obidvaja manželia vykonali pre obec. Prítomný bol aj redaktor Ján Tribula z televízie Markíza, ktorý spracoval správu do Televíznych novín, odvysielanú dňa 4.1.2019.

Oznam o kontajneroch na zber šatstva

Oznamujeme občanom, že z dôvodu technických problémov firmy zabezpečujúcej zber použitého šatstva nebudú tieto kontajnery až do odvolania vyvážané.
Zároveň sa obraciame na všetkých občanov s prosbou, aby nenosili použité šatstvo k týmto kontajnerom z dôvodu hromadenia sa textilu.
Ďakujeme za pochopenie

Vianočný koncert

Dňa 27. 12. 2018 sa v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja v našej obci uskutočnil koncert pod názvom „Koncert pre všetkých ľudí dobrej vôle“. Na koncerte vystúpil 16-členný zbor muzikantov a spevákov z Terchovej. Tí k nám prišli v reprezentačnom zložení a ponúkli nádherný kultúrny zážitok z Terchovskej muziky, ktorá je zapísaná v kultúrnom dedičstve sveta UNESCO. Vážme si, že títo umelci, ktorí koncertujú vo veľkých mestách Európy aj v zámorí si našli čas, aby zavítali aj do našej obce.

Mikuláš 2018

Starosta obce a kultúrna komisia pozývajú všetky deti od 1 do 6 rokov na stretnutie s Mikulášom dňa 3.12.2018 v pondelok o 16.30 hod. pred OcÚ a starobných dôchodcov v piatok 7.12.2018 o 16.00 hod. do sobášnej siene OcÚ.
prílohy: plagát

Oznam k podaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2018 vznikla daňová povinnosť,
povinní podať do 31. januára 2019 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Oznam k podaniu daňového priznania