Archív rubriky: Cirkev

Kvetná nedeľa

Táto nedeľa je známa i pod názvom Palmarum – podľa palmových ratolestí, ktorými ľudia v Jeruzaleme radostne vítali prichádzajúceho Ježiša Krista. Nedeľa sa však nazýva aj Pašiová (odvodené z latinského passio – utrpenie). V kresťanských chrámoch sa čítajú pašie. My sme tiež požehnávali ratolesti. 20. marca 2016 je zároveň 31. medzinárodný deň mládeže.

Farský časopis – Pôst a Veľká noc 2016

V najnovšom čísle farského občasníka nájdete zaujímavé články a zamyslenia a tiež rozpis sv. omší počas Veľkej noci.
Slavkovský list

Krížová cesta obcou

Pozývame Vás na Krížovú obcou, ktorá sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 od 17.00 h.
V roku milosrdenstva vykročme na krížovú cestu inšpirovanú symbolmi rôznych podôb. Keď potom v každodennom živote, môžeme si spomenúť na to, že práve cez profánnu každodennosť prechádza Pán nesúci svoj kríž. Je potom aj na nás, či si ho všimneme, alebo zostane nepovšimnutý.
Krížová cesta obcou

Národný týždeň manželstva

Do Národného týždňa manželstva sa zapojila aj naša farnosť. Pri nedeľnej svätej omši si naši manželia obnovili manželské sľuby.
Srdečne ďakujeme!

Farský časopis – Advent a Vianoce 2015

Prinášame Vám druhé tohtoročné číslo farského časopisu Slavkovský list na Advent a Vianoce 2015, v ktorom okrem zaujímavých článkov nájdete aj rozpis svätých omší na Vianoce a začiatok roku.
prílohy: Slavkovský list (PDF)