Archív rubriky: Cirkev

Birmovka

V nedeľu 24. septembra 2017 bola v našej farnosti milá slávnosť. Počas svätej omše desať mladých ľudí prijalo sviatosť birmovania od emeritného pomocného biskupa Spišskej diecézy Mons. Andreja Imricha. V príhovore otec biskup našim birmovancom pripomenul dôležitosť tejto sviatosti pre ich cestu životom kresťanskej dospelosti a zaželal, aby im na nej pomáhali dary Ducha Svätého.

1. sv. prijímanie

V nedeľu 21. mája 2017 sa v našej farnosti uskutočnilo 1. sv. prijímanie. Naše deti prijali do svojich srdiečok i do svojho života Pána Ježiša. Celá slávnosť bola krásnym zavŕšením ich celoročnej prípravy.

Národný týždeň manželstva

V týždni od 13.2. do 19.2. sa aj v našej farnosti zapájame do národného týždňa manželstva. Počas tohto týždňa sa uskutočnia sv. omše s príhovormi na tému manželstva a v nedeľu slávnostná sv. omša s obnovením manželských sľubov.

Fotogaléria:

25. svetový deň chorých

V Cirkvi a zvlášť v Lurdoch slávime 25. svetový deň chorých. Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a všeobecne, trpiacich. Aj v našej farnosti sme udelili sv. pomazania chorých.

Odpustová slávnosť

V nedeľu 27. novembra 2016 sa v našej farnosti uskutoční odpustová slávnosť. Svätá omša začína o 10.30 h. a kazateľom bude ThDr. Štefan Vitko PhD. farár zo Svitu.

Plagát (PDF)

sv-ondrej