Archív rubriky: Obyvateľ

Pozvánka na zasadnutie OZ (aktualizované)

POZOR ZMENA!

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 18. júna 2018 o 16.30 h piatok 29. 6. 2018 o 16.00 h v zasadačke OcÚ.
prílohy:pozvanka-ocz-jun-2018

Deň detí

Starosta obce pozýva všetky deti od 1 do 14 rokov na popoludnie plné zábavy a hier,
ktoré sa uskutoční v stredu 6. júna 2018 od 14.30 h. na ihrisku pri základnej škole.
plagát/a>

Zber papiera

Oznamujeme Vám, že v utorok 22.5.2018 sa v čase od 16.10 h do 16.40 h. uskutoční pred Obecným úradom zber papiera a oleja.

Podrobnosti v prílohe k článku.

Deň matiek

Starosta obce pozýva všetky mamky a ženy na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v stredu 9. mája 2018 od 16.00 hod. v sobášnej sieni OcÚ.
príloha: Ďeň matiek

Zápis detí do MŠ

Vedenie ZŠ s MŠ Veľký Slavkov oznamuje, že zápis detí do MŠ pre šk. rok 2018/2019 sa uskutoční v stredu 16.5.2018 v čase od 12.30 do 16.30 hod. v priestoroch MŠ.
prílohy: Zápis do MŠ