Archív rubriky: Obyvateľ

Naša farnosť má nový erb

V nedeľu 4. marca 2018 požehnal správca farnosti ThLic. Milan Ferenčík nový erb farnosti. Erb je v červenom štíte zlato-strieboro štvrtený priebežný kríž. Šikmý kríž je atribútom sv. Ondreja, apoštola, patróna farského kostola. Ako heraldické odlišovacie znamienka sú pridané tri zlaté osemhroté hviezdy. Tie korenia v erbe pápeža Pia VI., ktorý erigoval diecézu bulou Romanus pontifex z 13.3.1776, a sú obsiahnuté aj v diecéznom erbe. Hore striebornou, zlatom prepásanou ľaliou. Ľalia je symbolom Panny Márie, patrónky Slovenska a zároveň aj popradského dekanátu. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúrke.

erb-farnosti-velky-slavkov

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 14. a 15. marca 2018 (streda, štvrtok) bude v čase od 7.30 h do 16.30 h. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny v časti obce od č. domu 1 po č. 15, od.č. 71 po č.110, č.208, 304, 311, 381, 462, 480, 569, ul. Matejovská od.č. 95 po č. 97 a ul. Tatranská č. 10 a 74.
a dňa 27. marca 2018 v čase od 7.00 h. do 18.00 h. a to č.d. 1 – 15, 71 – 110, č.208, 304, 311 381, 462, 480, 69, ul. Matejovská od č. 95 po č. 97, a ul. Tatranská č.10 a 74.

Národný týždeň manželstva

Aj v tomto roku sa naša farnosť zapája do Národného týždňa manželstva zaujímavými aktivitami – sväté omše, adorácia, prednáška, posedenie pri sviečkach, obnovenie manželských sľubov s cieľom posilniť a povzbudiť manželstvá a manželov.

List prezidenta SR starostovi obce

Prezident SR zaslal starostovi obce pozdravný list pri príležitosti začiatku nového roku. List Vám prinášame v plnom znení.
prílohy: list prezidenta SR

Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
bežia prvé hodiny roku 2018 a je pre mňa veľkou cťou opäť sa Vám na jeho začiatku prihovoriť. Dnešný deň je výnimočný nielen preto, že oslavujeme začiatok nového roku, ale aj preto, lebo si pripomíname 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Za uplynulých 25 rokov sme prešli kus cesty, prekonávali sme radosti i starosti, zmeny vlád i príchod novej meny. Za 25 rokov sa zmenila aj naša obec, pribudli nové ulice, noví obyvatelia, vybudovali sme novú infraštruktúru, obec dostala do správy školstvo, výstavbu, sociálne veci. Nie vždy sme mali dostatok finančných zdrojov na rozvoj, ale vždy sme sa snažili posunúť dopredu. Pri tejto príležitosti chcem vysloviť poďakovanie aj mojim predchodcom za všetko dobré, čo pre našu obec vykonali, taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí boli a sú poslancami obecného zastupiteľstva a spolurozhodujú o tom, ako bude naša obec vyzerať a akou cestou sa bude uberať.