Archív rubriky: Spoločenská rubrika

Krížová cesta obcou

Rímskokatolícka farnosť a spoločenstvo veriacich Vás pozývajú na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá sa uskutoční na Kvetnú nedeľu – 25. marca 2018 so začiatkom o 17.45 hod. Pripomeňme si spoločne utrpenie a smrť Ježiša Krista spoločne v uliciach našej obce.
Krížová cesta obcou

Separovaný zber odpadov

Prinášame Vám prehľad komodít na separovaný zber v našej obci. V nej sa dozviete, čo do separovaného odpadu patrí a čo nie.
prílohy:
leták

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 14. a 15. marca 2018 (streda, štvrtok) bude v čase od 7.30 h do 16.30 h. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny v časti obce od č. domu 1 po č. 15, od.č. 71 po č.110, č.208, 304, 311, 381, 462, 480, 569, ul. Matejovská od.č. 95 po č. 97 a ul. Tatranská č. 10 a 74.
a dňa 27. marca 2018 v čase od 7.00 h. do 18.00 h. a to č.d. 1 – 15, 71 – 110, č.208, 304, 311 381, 462, 480, 69, ul. Matejovská od č. 95 po č. 97, a ul. Tatranská č.10 a 74.

List prezidenta SR starostovi obce

Prezident SR zaslal starostovi obce pozdravný list pri príležitosti začiatku nového roku. List Vám prinášame v plnom znení.
prílohy: list prezidenta SR

Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
bežia prvé hodiny roku 2018 a je pre mňa veľkou cťou opäť sa Vám na jeho začiatku prihovoriť. Dnešný deň je výnimočný nielen preto, že oslavujeme začiatok nového roku, ale aj preto, lebo si pripomíname 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Za uplynulých 25 rokov sme prešli kus cesty, prekonávali sme radosti i starosti, zmeny vlád i príchod novej meny. Za 25 rokov sa zmenila aj naša obec, pribudli nové ulice, noví obyvatelia, vybudovali sme novú infraštruktúru, obec dostala do správy školstvo, výstavbu, sociálne veci. Nie vždy sme mali dostatok finančných zdrojov na rozvoj, ale vždy sme sa snažili posunúť dopredu. Pri tejto príležitosti chcem vysloviť poďakovanie aj mojim predchodcom za všetko dobré, čo pre našu obec vykonali, taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí boli a sú poslancami obecného zastupiteľstva a spolurozhodujú o tom, ako bude naša obec vyzerať a akou cestou sa bude uberať.