Archív rubriky: Úradná tabuľa

Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obce predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
prílohy: Osobitný zreteľ

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Veľký Slavkov v zmysle platných právnych predpisov predkladá návrh ZaD č. 6 ÚPNO
prílohy
Oznámenie o strategickom dokumente
Textová časť
Úschovňa veľkosť ZIP 205 MB!

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 26. júna 2017 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
prílohy: Pozvánka

Materiál na zasadnutie OZ

Starosta obce predkladá v zmysle platných právnych noriem materiál na rokovanie OZ.
Materiál na zasadnutie OZ
Stanovisko k ZÚ 2016
Záverečný účet obce za rok 2016
Osobitný zreteľ

Výberové konanie

Obec Veľký Slavkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Veľký Slavkov. Viac informácií v prílohe oznamu.
prílohy: Výberové konanie