Archív rubriky: Úradná tabuľa

Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce predkladá pred rokovaním OZ materiál na rokovanie
návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021
VZN – Návrh č.1-2018 k dodatku VZN o poplatku za KO-2018
VZN – Návrh č.1-2018 o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN – Návrh č.2-2018 k dodatku VZN o poplatkoch za KO-2018
Návrh plánu KČ I.polrok 2019 na zverejnenie
stanovisko HKO k RP 2019-2021
Osobytný zreteľ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 1. októbra 2018 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
prílohy: Pozvánka

Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovné materiály:
VZN o sociálnych službách
VZN o zmene UPNO č.6
osob.zreteľ

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. zo dňa 10. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí určuje deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v čase od 7.00 h do 22.00 h. Volebnou miestnosťou je určená obecná knižnica v budove OcÚ Kpt. Morávku 117. V obci Veľký Slavkov bude jeden volebný obvod, bude sa voliť 9 poslancov OZ a počet obyvateľov obce je ku dňu vyhlásenia volieb 1428.

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený nájdete v prílohe.
Postupne Vám budeme zverejňovať ďalšie dôležité informácie.

informacie-pre-volica
rozhodnutie-predsedu-nr-sr-vyhlasenie-volieb-do-organov-samospravy-obci
Podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Zoznam kandidátov pre voľby do OZ
Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce

Zverejnenie opisu projektu „Novostavba MŠ“

Zverejňujeme opis projektu „Novostavba MŠ v obci Veľký Slavkov“.
opis projektu