Kontakty

Obecný úrad

Úradné hodniny OcÚ Veľký Slavkov
Pondelok / 8.00-15.30 h
Utorok / 8.00-15.30 h
Streda / 8.00-17.00 h
Štvrtok / nestránkový deň
Piatok / 8.00-13.00 h

Obedňajšia prestávka je v čase 12.00-13.00 h.
V čase našej neprítomnosti Vám radi poradíme na +421 915 934 813, alebo +421 905 830 750

Úradné hodiny matričného úradu

Pondelok / 9.00-11.00 h
Streda / 13.00-15.00 h
Piatok / 9.00-11.00 h

matrikárka: Oľga Potoková +421 52/789 31 11,
fax – +421 52/789 31 11
e-mail: matrika[zavinac]velkyslavkov.sk

Úradné hodiny stavebného úradu

Utorok 8.30-15.30 h

zamestnankyňa stavebného úradu: Ing. Hana Paračková, tel. +421 52/778 18 51
e-mail: stavbaslavkov[zavináč]gmail.com

Zamestnanci OcÚ a telefónne čísla
starosta obce:
Ing. František Šary – tel.: +421 789 31 11, mobil: +421 905 830 750
e-mail: starosta[zavináč]velkyslavkov.sk | obec[zavináč]velkyslavkov.sk

sekretariát starostu obce, úsek PPaM, evidencia obyvateľstva, matrika:
Oľga Potoková – tel.: +421 52/789 31 11, mobil: +421 915 934 813
fax – +421 52/789 31 11
e-mail: sekretariat[zavinac]velkyslavkov.sk

ekonomický úsek:
Ing. Katarína Kostrábová – tel. +421 52/779 61 65
e-mail: ekonom[zavinac]velkyslavkov.sk

úsek daní a poplatkov, sociálnych vecí, školstva, civilnej ochrany a malých obecných služieb:
Schimplová Sylvia, tel. +421 52/789 31 12
e-mail: dane[zavinac]velkyslavkov.sk