Základná škola v našej obci

Letecká fotografia našej obce

Nová individuálna výstavba v našej obci

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja

 

Deň narcisov vo Veľkom Slavkove

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Ulice našej obce 7. apríla 2017 zaplavili dobrovoľníci – žiaci základnej školy so žltými narcismi. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. V našej škole a v obci sa nám podarilo vyzbierať sumu 384,42 eur. Týmto gestom sme vyslali odkaz onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.

Krížová cesta obcou

Rímskokatolícka farnosť a spoločenstvo veriacich Vás pozývajú na spoločnú pobožnosť Krížovej cesty cez obec Veľký Slavkov, ktorá sa uskutoční na Kvetnú nedeľu – 9. apríla 2017 so začiatkom o 17.30 h. Vykročme spoločne na cestu, ktorú pre nás a pre našu spásu uskutočnil Pán Ježiš. Prežívajme túto pobožnosť v roku stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a v roku sv. Martina.

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Vedenie ZŠ s MŠ vo Veľkom Slavkove oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 5. – 6. apríla 2017 (streda, štvrtok) v čase od 13.00 h. do 16.30 h. v priestoroch základnej školy.

plagát

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 27. marca 2017 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.

pozvánka

Ocenenie našej práce

Obec Veľký Slavkov bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Toto ocenenie nám bolo udelené Národným informačným strediskom Slovenskej republiky. Zároveň sme sa stali držiteľmi pečate rozvoja obci a miest za rok 2016.
Protokol – Veľký Slavkov