Základná škola v našej obci

Letecká fotografia našej obce

Nová individuálna výstavba v našej obci

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja

 

Výluka na tratiach TEŽ

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje cestujúcim, že v dňoch 24. – 28. apríla 2017 budú ŽSR vykonávať výlukové práce medzi stanicami Poprad – Tatry a Starý Smokovec v čase od 7.20 h. do 16.50 h. Z tohto dôvodu budú električky nahradené autobusovou dopravou. Autobusy
156 KB

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a.s. oznamuje občanom, že dňa 11. mája 2017 (štvrtok) bude v čase od 8.00 h do 11.30 h z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny v miestnej časti Horný Slavkov č.d. 699/138, 799, 807, 808 a 809. Zároveň VSD, a.s. oznamuje, že prerušenie distribúcie je plánované aj na 17. mája 2017 (streda) v čase od 8.10 h. do 18.30 h. v miestnej časti Horný Slavkov č.d. 804.

Deň narcisov vo Veľkom Slavkove

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Ulice našej obce 7. apríla 2017 zaplavili dobrovoľníci – žiaci základnej školy so žltými narcismi. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. V našej škole a v obci sa nám podarilo vyzbierať sumu 384,42 eur. Týmto gestom sme vyslali odkaz onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.

Krížová cesta obcou

Rímskokatolícka farnosť a spoločenstvo veriacich Vás pozývajú na spoločnú pobožnosť Krížovej cesty cez obec Veľký Slavkov, ktorá sa uskutoční na Kvetnú nedeľu – 9. apríla 2017 so začiatkom o 17.30 h. Vykročme spoločne na cestu, ktorú pre nás a pre našu spásu uskutočnil Pán Ježiš. Prežívajme túto pobožnosť v roku stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a v roku sv. Martina.

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Vedenie ZŠ s MŠ vo Veľkom Slavkove oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 5. – 6. apríla 2017 (streda, štvrtok) v čase od 13.00 h. do 16.30 h. v priestoroch základnej školy.

plagát