Nová individuálna výstavba v našej obci

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja

Základná škola v našej obci

Letecká fotografia našej obce

 

Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
bežia prvé hodiny roku 2018 a je pre mňa veľkou cťou opäť sa Vám na jeho začiatku prihovoriť. Dnešný deň je výnimočný nielen preto, že oslavujeme začiatok nového roku, ale aj preto, lebo si pripomíname 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Za uplynulých 25 rokov sme prešli kus cesty, prekonávali sme radosti i starosti, zmeny vlád i príchod novej meny. Za 25 rokov sa zmenila aj naša obec, pribudli nové ulice, noví obyvatelia, vybudovali sme novú infraštruktúru, obec dostala do správy školstvo, výstavbu, sociálne veci. Nie vždy sme mali dostatok finančných zdrojov na rozvoj, ale vždy sme sa snažili posunúť dopredu. Pri tejto príležitosti chcem vysloviť poďakovanie aj mojim predchodcom za všetko dobré, čo pre našu obec vykonali, taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí boli a sú poslancami obecného zastupiteľstva a spolurozhodujú o tom, ako bude naša obec vyzerať a akou cestou sa bude uberať.

Vianočný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
po roku sa opäť priblížili tie najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Ich čaro prináša úsmevy do detských očí a radosť do sŕdc nás dospelých. Všade rozvoniava škorica, med a vanilka, ktorá sa mieša s vôňou ihličia a čistoty v pripravených a vyzdobených príbytkoch. Mnohí majú okrem príbytkov pripravené i srdcia a čakajú na príchod malého dieťatka – spasiteľa sveta, ktorý urobí svet zasa o niečo lepším, chápavejším a veselším. Aj naša obec sa na sviatky pripravila a okrem krásneho stromčeka sme zakúpili a inštalovali aj nové vianočné osvetlenie, ktoré Vám spríjemní sviatočné chvíle. Vianoce sú pre nás výnimočné a neopakovateľné svojou atmosférou, vôňou, zážitkami a spomienkami na chvíle i ľudí, ktorí ich pre nás vytvárali a vytvárajú. Spomenieme si na Vianoce svojho detstva, na tie krásne prekvapenia a darčeky, na zimné večery strávené v kruhu rodiny pri sviečkach a speve krásnych kolied, na rozprávky a filmy, ktoré nás roky sprevádzali na ceste z detstva do dospelosti. Jednoducho na Vianoce, ktoré máme vysnívané a ktoré chceme zažívať aj dnes. Aby sme ich všetci mali tie najkrajšie, je potrebné, aby sme poľavili zo svojich nárokov a svoje srdcia otvorili porozumeniu, láske a odpusteniu. Veď len ak budeme v hĺbke svojho srdca pripravení odpustiť a prijať aj svoje ja, bude náš život krajší a radostnejší. Poobzerajte sa okolo seba a urobte radosť nielen sebe, ale i niekomu, kto je smutný, sám, či opustený a darujte mu svoj úsmev, lásku alebo iba misku kapustnice, či vrecúško medovníkov. Určite sa Vám takýto skutok lásky vráti v podobe dobrého pocitu, že ste mohli niekomu spraviť radosť a v jeho očiach vyčarovať úsmev. Nikdy nevieme, kedy sa nám tento dobrý skutok vráti, veď dobro vždy tvorí ďalšie dobro a láska sa láskou odpláca.
Tak Vám teda i ja milí spoluobčania želám, aby ste mali tie najkrajšie a najpokojnejšie Vianoce, aby ste niekomu vyčarovali v srdci pocit lásky a šťastia. Prajem Vám, aby ste za svoje dobro dostali dobro a za lásku iba lásku. Prajem Vám, aby boli Vaše Vianoce naplnené čarovnou vôňou, pokojom a pohodou v kruhu ľudí, ktorí Vás milujú. Prajem Vám šťastné, veselé a voňavé Vianoce.
starosta obce

MIKULÁŠ vo Veľkom Slavkove

Prinášame dobrú správu! Aj tento rok navštívi našu obec Mikuláš. Starobní dôchodcovia sa na stretnutie s Mikulášom a program v podaní detí základnej a materskej školy môžu tešiť v stredu 13. decembra 2017 o 16.00 hod. v sobášnej sieni OcÚ.
Mikuláš 2017
Fotogaléria…

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 11. decembra 2017 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
Pozvánka

Informácia k pozemkom

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to.