Školský úrad Veľký Slavkov


Od 1.9.2010 poskytuje v zmysle platnej legislatívy svoju metodickú a odbornú pomoc pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva štrnástim obciam Podtatranského regiónu – Batizovce, Gerlachov, Hôrka, Hranovnica, Kravany, Liptovská Teplička, Lučivná, Spišská Teplica, Spišský Štiavnik, Šuňava, Švábovce, Veľký Slavkov, Vikartovce, Vydrník, ku ktorým sa od 01.11.2010 pridali ďalšie tri obce Jánovce, Spišské Bystré, Ždiar a od 01. 06.2011 obec Štrba. Školský úrad je organizačnou zložkou obecného úradu Veľký Slavkov. Okrem preneseného výkonu štátnej správy, bude školský úrad poskytovať metodickú a odbornú pomoc aj v originálnych kompetenciách obcí na úseku školstva – materské školy. Okrem obcí, ktoré patria do školského úradu zabezpečuje úrad metodickú a odbornú pomoc aj obciam, ktoré zabezpečujú originálne kompetencie na úseku školstva (Hozelec, Gánovce, Mlynica, Nová Lesná, Mengusovce). Pracovisko školského úradu sídli v budove BC Poprad (budova Naftoprojektu oproti NC BILLA), Karpatská ulica 3256/15, Poprad, prvé poschodie, č. dv. 118.
Zamestnankyňa školského úradu
Mgr. Alena Madzinová
tel. : 052/ 381 02 88
mobil : 0917 856 232
e-mail : madzinova@gmail.com