Tag Archives: cirkev

Poďakovanie za úrodu

V piatok 20. septembra 2013 sa rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja vo Veľkom Slavkove konala slávnostná svätá omša spojená s poďakovaním za úrodu. Myšlienka poďakovania sa niesla aj kázňou správcu farnosti ThLic. Milana Ferenčíka a aj výzdoba kostola bola pripravená v duchu poďakovania – z darov našich polí a záhrad.

Biblia dňom i nocou

Spoločenstvo veriacich opäť pripravilo zaujimavu akciu. Biblia dňom i nocou je podujatie súvislého čítania a počúvania Nového zákona. Ak máte záujem a chuť zapojiť sa, podujatie sa začne v nedeľu 20. novembra 2011 na sviatok Krista Kráľa od 12.00 h v rímskokatolíckom kostole Sv. Ondreja. Viac na plagáte v prílohe

Príloha k článku
Biblia dňom i nocou

Celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou

V sobotu 5. novembra 2011 sa v kostole Sv. Ondreja vo Veľkom Slavkove uskutoční celodenná poklona Sviatosti Oltárnej.
Sviatosti Oltárnej sa môžete pokloniť od rannej svätej omše, ktorá začína o 7.30 h až do Večeradla, ktoré bude za účasti kňaza o 18.00 h
plagát

Ekumenická pobožnosť

Starosta obce Veľký Slavkov, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Veľký Slavkov, Cirkevný zbor ECAV – dcérocirkev Veľký Slavkov

Pri príležitosti pamiatky zosnulých Vás pozývame na ekumenickú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v utorok 1. novembra 2011 o 15.00 h. na cintoríne vo Veľkom Slavkove.

František Šary, starosta obce
Ľubomír Karkoška, r.k. farár
Michal Findra, ev. a.v. farár

Príloha k článku:
Ekumenická pobožnosť

Večeradlo

Spoločenstvo veriacich Vás pozýva na Večeradlo so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, každú sobotu o18.00 h v kostole sv. Ondreja vo Veľkom Slavkove. V poslednú sobotu v mesiaci sa koná detské Večeradlo

Prílohy k článku:

Večeradlo modlitby s Pannou Máriou
Detské večeradlo modlitby s Pannou Máriou