350. výročie prvého výstupu na Slavkovský štít (aktualizované)

V piatok 25. júla 2014 si pripomíname 350. výročie prvého známeho výstupu na Slavkovský štít. Pri tejto príležitosti bude v tento deň požehnaná pamätná tabuľa pripomínajúca tento výstup a umiestnená na Slavkovskom štíte. Aj takýmto spôsobom chceme vzdať úctu prvým turistom, ktorí pod vedením Juraja Buchholtza st. v roku 1664 pokorili štít, ktorý je úzko spätý s históriou našej obce. Ak máte záujem zúčastniť sa tejto zaujímavej udalosti, určite si v piatok naplánujte túru na Slavkovský štít. Celá akcia začne o 8.00 h. na Hrebienku.

Milí hostia a priatelia,
som veľmi rád, že sa práve dnes stretávame na tomto mieste, aby sme si pripomenuli 350. výročie prvého výstupu na Slavkovský štít, ktorý je symbolom nielen našej obce ale celých Vysokých Tatier. Svojou majestátnosťou je neprehliadnuteľný a vo svojej kráse stelesňuje všetko, čo je ľuďom v Tatrách a pod Tatrami blízke. Stelesňuje hrdosť a odvahu, odhodlanie a statočnosť. Už vtedy pred 350 timi rokmi – 25. júla 1664 Juraj Buchholtz starší a jeho priatelia vedeli, že idú v ústrety niečomu novému a nepoznanému, vedeli, že cesta, ktorú si naplánovali nebude ľahká a napriek tomu sa rozhodli a šli. Tento počin nech je vzorom aj pre nás, ľudí dnešnej doby. Nebojme sa nových výziev a smelo vykročme na cestu ich zdolávania. Venujme našim Tatrám takú pozornosť, akú si zaslúžia, veď po posledných rokoch ťažkých skúšok pre tatranskú prírodu je na nás, aby sme znova objavili tento slovenský klenot a prispeli k jeho rozvoju a propagácii so zachovaním všetkého toho vzácneho, čo sa na tomto mieste nachádza. Veď iba to, čo máme doma je našim ozajstným bohatstvom. Je to ten pravý poklad, ktorý je hoden našej pozornosti. Obec Veľký Slavkov a Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie a zopár priateľov sa rozhodli, že si toto vzácne výročie pripomenieme umiestnením pamätnej tabule na vrchole Slavkovského štítu a v duch tradície ju najskôr požehnáme a spolu s ňou aj tatranskú vodu, ktorá ju obmyje priamo na vrchole. Nech každý turista, ktorý si po namáhavom výstupe na Slavkovský štít oddýchne pod krížom na jeho vrchole prečíta
slová na nej napísané.