Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Starosta obce Veľký Slavkov zverejňuje výzvu spoločnosti Steller s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava, na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, podrobnejšie informácie v prílohe

Výzva