Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 24.6.2019 o 13.30 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-4-ocz