Vyhlásenie požiarneho nebezpečenstva

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s 5 4 písm. b) a s š 21 písm. a) V nadväznosti na € 21 písm. 0) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi V znení neskorších predpisov a s 5 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE ČAS ZVYŠENÉHO NEBEZPECENS’ÍYA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Poprad od 25. júna 2019 od 15:00 h do odvolania…
podrobnosti v prílohe: poziarne-nebezpecenstvo-25-jun-2019-vyhlasenie