Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky oznamuje začatie územného konania pre Slovak Telecom, a.s.
verejna-vyhlaska-slovak-telecom-as