Záverečný účet Obce Veľký Slavkov za rok 2018

Záverečný účet Obce Veľký Slavkov za rok 2018

Prílohy: Záverečný účet obce za rok 2018

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 31. 7. 2019
Ďakujeme za pochopenie.