Pozvánka na 5. zasadnutie OcZ

pozvanka-5-ozStarosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 14-8-2019 o 15.30 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku: