Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovné materiály
zamer-predaja-majetku-balaz