Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zveřejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení nehorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

prílohy: v-slavkov-vyruby