Verejná vyhláška – oznámenie

oznámenie Okresného úradu Poprad, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
prílohy: oznamenie-ou-pp

Tento článok je v zmysle zákona uverejnený len na obmedzenú dobu.
Oznam bude zvesený dňa 31. 10. 2019
Ďakujeme za pochopenie.