Výkup papiera

Starosta obce zverejňuje oznam o výkupe papiera spoločnosťou Brantner
zber-papiera