Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Veľký Slavkov – Z a D č. 9

obec Veľký Slavkov zverejňuje oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Veľký Slavkov – Z a D č. 9

prílohy:
1-nalozka-sirsie-vztahy-560-000
1-podklad
2-nalozka-komplex-urbanisticky–10-000
2-podklad
3-nalozka-komplexny-urbanisticky-5000
3-podklad
4-nalozka-dopravna-infrastruktura-5000
4-podklad
5-nalozka-rozvod-elektro-5000
5-podklad
6-nalozka-rozvod-plynu-5000
6-podklad
7-nalozka-vodne-hospodarstvo
7-podklad
zad-9-up-velky-slavkov-text-zav-ppf
oznamenie-verejnost