Pozvánka na opätovne opakované 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opakovane 6-x zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 6.11.2019 o 16,00 h v zasadačke OcÚ. Pôvodne zvolané zasadnutie OcZ na deň 14.8.2019 resp. 27.8.2019 resp. 30.8.2019 resp. 5.9.2019 resp. 15.10.2019 neboli pre neprítomnosť väčšiny poslancov uznášaniaschopné.
Podrobnosti v prílohe k článku
pozvanka-ocz-5