Verejná vyhláška – rozhodnutie

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby „INS klaster STSM 02 Transport Veľký Slavkov “
ins-klaster-stsm-02-transport-velky-slavkov