Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu Klubu dôchodcov

Obec Veľký Slavkov v spolupráci s Klubom dôchodcov pozývajú všetkých záujemcov o členstvo v klube na ustanovujúcu schôdzu Klubu dôchodcov, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21.11.2019 o 14,00 h v zasadačke Obecného úradu.