Vyhlásenie prijatého VZN č. 2/2019 pre nadobudnutie účinnosti

Vyhlásenie prijatého VZN č. 2/2019 pre nadobudnutie účinnosti
vzn-2019-02