Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Slavkov v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce na deň 17. december 2019.
vyhlasenie-volby-hk